Przekaż 1% podatku – na wsparcie

Warsztatu Terapii Zajęciowej „Olszynka”

Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Postęp”

KRS: 0000321478

z dopiskiem: wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam życzliwość.Kontakt z nam:

Kierownik WTZ: Zofia Sikora 500-200-978

Z-ca kierownika:Bogdan Syta 695-427-859

Adres do korespondencji:

Warsztat Terapii Zajęciowej "Olszynka"

Olszynka, 26-800 Białobrzegi

wtz.olszynka@gmail.com

Warsztat Terapii Zajęciowej „Olszynka” działa od grudnia 2005 roku, realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej u osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, uznanych za niezdolne do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja celu odbywa się poprzez:

  • Rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,
  • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
  • Opanowanie czynności przysposabiających do pracy
  • Rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych,
  • Inne wskazane działania.

Rehabilitacja odbywa się głównie w czasie zajęć praktycznych w pracowniach:

Plastyczna, ceramiczna, technicznej, komputerowej, haftu i szycia, gospodarstwa domowego.

Uczestniczy w nich 30 osób, które traktują Warsztat Terapii Zajęciowej „Olszynka” jak drugi „DOM”. W ramach terapii wykonane prace, eksponowane są do sprzedaży na stoisku kiermaszowym WTZ.

Jednostka prowadząca WTZ: Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna” – Warszawa

Przy dużym wsparciu : Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych